مقاله نقد روان شناختی آثار فروغ فرخ زاد بر اساس مبانی روان کاوی فروید و آدلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: نقد روان شناختی آثار فروغ فرخ زاد بر اساس مبانی روان کاوی فروید و آدلر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسی
مقاله فروغ
مقاله فروید
مقاله آدلر
مقاله اضطراب
مقاله مکانیزم دفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان علی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد روان شناختی می کوشد با تکیه بر اصول و مبانی روان شناسی، محرک ها و هیجانات روحی و عوامل موثر بر آفرینش یک اثر ادبی را با استفاده از خود آثار و از سویی به کمک بیوگرافی شاعر یا نویسنده بازشناسد و بداند که شور و هیجان و سوز و گداز موجود در اثر تصنعی است یا بازتابی از روح و روان پرشور و درون پریشان و سوزناک آفریننده آن است. صداقت و روح هنرمندانه که عناصری چون خلاقیت، حساسیت و بازآفرینی را به همراه داشته، از دام قالب ها و شعارواره گی ها آزاد باشد، برای بررسی روان شناختی پاسخ مطمئنی می دهد. شخصیت فروغ فرخ زاد تمامی این ویژگی ها را داراست. در این پژوهش، اشعار فروغ بر اساس دیدگاه های روان شناسی فروید و آدلر بررسی شده است بنابراین مطالعه مکانیزم های دفاعی گوناگونی در برابر افسردگی و اضطراب های روانی، در شعر فروغ وجود دارد و انواع عقده ها و انگیزه روانی در سبک زندگی و رشد و تعالی شعور و شعر وی اثر گذاشته است.