مقاله نقد بافتاری ترجمه های کتاب شازده کوچولو با تکیه بر زبان شناسی متن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زبان پژوهی (علوم انسانی) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: نقد بافتاری ترجمه های کتاب شازده کوچولو با تکیه بر زبان شناسی متن
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ترجمه
مقاله زبان شناسی متن
مقاله انسجام
مقاله بافتار
مقاله شازده کوچولو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گشمردی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضانواز المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، با نقد و بررسی بخش هایی از ترجمه های فارسی کتاب شازده کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، در پی پاسخ دادن به این پرسش بوده ایم که تا چه اندازه بافتار متن اصلی، در ترجمه مورد توجه قرار گرفته است. مقابله ای که بدون تجزیه و تحلیل صورت گیرد و تنها با غلط گیری و ویرایش سر و کار داشته باشد، چندان سودمند نیست. در مبحث نقد ترجمه، ناگزیر از روی آوردن به نظریه هایی هستیم تا از طریق آن ها، نقدی علمی و مستدل به دست دهیم. با تکیه بر این نظریه که متن و بافت، مکمل یکدیگرند و درک معنا به بافتار متن بستگی دارد، و بعد از تعریف کردن مفهوم های بافت، همبافت، بافتار، و ساختار خرد و کلان متن، در این پژوهش کوشیده ایم تا با بررسی بافتار متن اصلی و در صورت نیاز، بافت آن، بخش هایی از ترجمه های انجام شده از متن اصلی (زبان فرانسوی) را نقد و بررسی کنیم. در این مطالعه، مشخص شد که بی توجهی به بافتار متن اصلی، موجب بروز کاستی هایی در ترجمه در سطح واژه و جمله می شود و پیوستگی و انسجام متن را مختل می کند.