مقاله نقد اسطوره شناختی نمایشنامه «دلی بای و آهو» اثر عباس معروفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۷۹ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: نقد اسطوره شناختی نمایشنامه «دلی بای و آهو» اثر عباس معروفی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایشنامه دلی بای و آهو
مقاله عباس معروفی
مقاله اسطوره
مقاله شامانیسم
مقاله ترکمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آرخی کمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر به بررسی اسطوره شناختی نمایشنامه دلی بای و آهو، اثر عباس معروفی پرداخته ایم. گمان ما بر این است که معروفی برای نیل به شناختی عمیق تر از فرهنگ و ارزش های قوم ترکمن، این نمایشنامه را بر بنیاد اسطوره های این قوم پدید آورده است و بدون کشف و تحلیل این اسطوره ها توفیقی در ورود به ژرفای اثر نخواهیم داشت؛ لذا مساله اصلی ما در این مقاله این است که این نمایشنامه تا چه اندازه و چگونه از اسطوره های ترکمنی برای انتقال پیام خود بهره برده است. از این رو پس از معرفی اجمالی اسطوره ها و نمایشنامه دلی بای و آهو به استخراج، بررسی و تحلیل اسطوره های موجود در نمایشنامه پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نویسنده، طرح این نمایشنامه را با استفاده از اساطیر، باورها و آداب و رسوم ترکمنی پی ریزی کرده است. بیشتر اساطیر این نمایشنامه مربوط به دوران قبل از اسلام ترکمن ها است؛ دورانی که آنها معتقد به آیین شامانیسم بودند. اندیشه اساسی که در سراسر اثر بازتاب دارد، باور اساطیری مربوط به روح مرده و تاثیر آن در زندگی بشر است؛ از دیگر اسطوره ها و باورهای اساطیری موجود در اثر می توان به باورهای شامانیستی، نظیر اعتقاد به آسمان، پرستش ارواح نیاکان و پرستش طبیعت (کوه، ماه و …) اشاره کرد. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای است.