سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین فتحی –

چکیده:

مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم ادبیات تطبیقی، به بررسی برخی زمینه های مشترک بین مطالعه آثار ادبی با دیگر عرصه های علوم انسانی نظیر روانشناسی، تاریخ، زبانشناسی، جامعه شناسی، مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی می پردازد. بدین منظور از مباحث مطرح شده در حیطه مطالعات نقد ادبی و ارتباط آنها با مباحثی نظیر روانکاوی و ادبیات(نقد روانکاوانه)، تاریخگرایی و ادبیات (نقد تاریخی و تاریخگرایی نو)، ادبیات و زبانشناسی(ساختار گرایی، نشانهشناسی، پساساختارگرایی)، مارکسیسم و ادبیات، فمنیسم و ادبیات (نقد فمنیستی)، و ادبیات به عنوان یک محصول فرهنگی استفاده شده است. موارد فوق همگی دلالت بر پتاسیل شگرف نقد ادبی در ایجاد و گسترش مطالعات بین رشته ای دارند.