سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شجاعی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیضا استان فارس
ناهید شیعاوی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

اخلاقیات به عنوان معیاری کلی، تعیین کننده حوزه مشروع اعمال است. که گاها به واسطه اعتباری بودنش مستعد تاویل مینمایاند. هدف از این مقاله بررسی مختصرِ اخلاق ارسطو ؛ و همین طور نقد تشابه و تمایز این فضائل با اخلاق قرآنی، از نظرگاهعلامه طباطبایی ست. تا با تعریف دامنه عمل اخلاقیات و تشخیص مرجعیت آن، علل برخی شبهه ها درباره اخلاق ارسطومعلوم گردد.