سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی رحیمی – استادیار دانشگاه بیرجند
بتول مهدوی – استادیار دانشگاه بیرجند
عالیه اسماعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده:

؛«حکیم بانوی شعر فارسی» پروین اعتصامی، بزرگترین شاعر اخلاق گرای معاصر، مادر سروده های تعلیمی زبان و ادبیات فارسی و از جمله معدود شاعرانی است که قریحه و هنر خویش را در خدمت رواج و گسترش اندیشه های انسان دوستانه و اخلاقی قرار داده و بی پروا در راه وصول به این مقصود گام برداشته است . هر چند این بانوی سخن ور مضامین مختلف اجتماعی ، سیاسی و بعضاً عرفانی را مطرح کرده؛ اما آن چه بر سردیوانش سایه افکنده و آن را به اثری تعلیمی شهره ساخته، مسائل اخلاقی است . وی در سراسر اثر خود ناظر به آرمان شهری است که برای دستیابی بد ان از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد و برای پایه ریزی چنین مدینه ی فاضله ای تنها راه را ، تزکیه ی درون و رشد فکری و معنوی اهالی آن شهر از طریق برخورداری از دانش و آگاهی می داند . اخلاقی که دیوان پروین را تحت الشعاع خود قرار داده اخلاقی است انسانی که البته با موازین اخلاق آئینی و اسلامی هم سویی و سازواری ژرف دارد . هر چند سروده های تعلیمی پروین سرشار است از مضامین بکر و ناب، باید و نبایدهای تأثیر گذار و عمیق و به دور از خیال بافی در لباسی دلکش و دلربا، اما حقیقت آن است که او ادب و هنر را در خدمت اخلاق قرار داده؛ و نزد وی که بیان نکات اخلاقی بسی مهم تر و با ارزش تر از نمایش هنر شاعری بوده است.