سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

وحیده نوروززاده چگینی –

چکیده:

نقد جامعه شناسی در ادبیات از جمله علوم جدید حوزه ی نقد ادبی است که در ادبیات انجام می شود. از آنجایی که تاریخ ادبیات هر ملتی، منعکس کننده ی تاریخ واقعی هر جامعهای هم هست، نیاز به شناخت ادبیات و افکار و اندیشه های شاعران و نویسندگان ، بیشتر از پیش احساس می شود بخصوص در باب شاعران قرون گذشته که مهمترین راه برای پی بردن به روزگارشان ، تفحص در اشعار آنهاست . ما برای پی بردن به افکار یکشاعر علاوه بر بررسی شخصیت او ، به بررسی محیط زندگی او نیز نیاز داریم و در واقع جامعه شناسی و ادبیات لازم و ملزوم یکدیگرند که با استفاده از آنها در نقد ادبی ، به شناخت دقیقتری از شعر، شاعر و جامعه ای که در آن زندگی می کرده، می رسیم . این مقاله، پژوهشی است درباره ی سنایی و نقد جامعه شناسانه ای بر حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه که ابعاد مختلف جامعه اعم از وضع حکومت ، وضعیت مردم آن روزگار ،وقایع تاریخی ، ویژگی های اقلیمی و … بررسی می شود که امید است توانسته باشیم به هدف خود جامه ی عمل بپوشانیم.