سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک توکلی – دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی
محمدعلی عبدلی – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
محمدحسین منهاج – دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

نواقص بسیار زیاد در قوانین موجود کشور، به همراه فراموشی بخش اعظم تعهدات محیط زیستی دولت در قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن باعث شده تا بهانه مناسبی در اختیار صاحبان صنایع برای دفع غیر قانونی قرار گیرد. اجرای مطلوب سیاستهای محیط زیستی مدیریت پسماند ویژه با برقراری قوانین و آئین نامه های جامع و نظارت بر حسن اجرای آن تضمین می شود. بر این اساس لازم است، قانون گذار استانداردهای محیط زیستی را بر اساس نظرات کارشناسی دقیق، تعیین و پس از طی مراحل قانونی، تصویب نموده تا لازم الاجرا گردد. متأسفانه در کشور علیرغم تولید روز افزون پسماندهای ویژه در صنایع، اقدام های اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. خطرات محیط زیستی ناشی از فقدان سیستم مدیریتی مناسب، نبود کارایی و عدم اجرای قوانین و مقررات حداقلی فعلی و کمبود اطلاعات از مشکلات اساسی کشور است. در این تحقیق با تحلیل مقررات موجود در کشور و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی کشور، اهم راهکارهای محیط زیستی لازم، برای بازنگری در قوانین به شرح زیر ارائه شده است: ۱- بازنگری با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، برای اجرای مدیریت بهینه بر پسماندهای ویژه. ۲- افزایش میزان و نوع محکومیت متخلفین جهت به حداقل رساندن ریسک افراد برای انجام تخلف. ۳- تصویب قوانین جامع و مناسب با یک باور ملی، حتی بدون توجیه اقتصادی ظاهری. ۴- ایجاد یک سیاست واحد در خصوص مدیریت پسماند ویژه و رفع نبود یکپارچگی در سطح کشور. ۵- رفع کمبود انگیزه برای مدیریت مؤثر پسماند ویژه.