سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی حسین زاده – کارشناس ارشد جامعه شناسی،مدرس مدعو دانشگاه پیام نور اسفراین

چکیده:

این پژوهش موضوع اعتیاد درپژوهشهای انجام شده ازدومنظر واحد تحلیل و متغیرهای مورد بررسی درتحقیقات مورد نقد وبررسی قرارمیدهد دراین پژوهش ازروش اسنادی استفاده شده است و برای اثبات مطالب مورد بحث ازطریق مطالعات اسنادی اقدام به استخراج متون علمی شده است یافته های پژوهش به طور کلی حاکی از آن است که دراغلب معاملات انجام شده واحد تحلیل دولت ملی نبوده است و معضل اعتیادبیشتر به سطح فردی و یا توطئههای خارجی تقلیل یافته است لذا به نظر می رسد برای بالا بردن سطح تبیین مطالعات اعتیادباید سطح تحلیل را واحد دولت ملی قرار داد به این ترتیب می توان به لحاظ نظری متغیرهای از جمله فسادسازمانی کارکرد مشاغل امنیتی و قضایی برای دولت کارکردهای رسانه ای اعتیاد برای دولت را وارد مدل تحلیلی کرد و برتوان مدل تحلیلی در تبیین معضل اعتیاد افزود.