سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا فزونی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ش
داریوش حیاتی – عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پس از انقلاب، از جمله طرح هایی که به دلیل توجه خاص دولت به روستاها و در راستای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی و کالبدی آنها اجرا شد طرح هادی روستایی بود. از آنجا که در حال حاضر، طرح های هادی روستایی، حجم قابل توجهی از مجموعه فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس را به خود اختصاص داده اند، پژوهش حاضر تلاش نموده است با هدف تحلیل و نقد وضعیت اجرای طرح هادی در شهرستان سپیدان استان فارس ، با استفاده از مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه با گروهی از کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس و شهرستان سپیدان در سال ۱۳۸۹، نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت های موجود در اجرای طرح هادی را با بهره گیری ازتحلیل SWOT بررسی نماید. یافته ها نشان می دهند که مشکلات بسیار زیادی در روند اجرایی این طرح ها به چشم می خورد که تعداد آنها بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت هایی است که در تحلیل طرح دیده می شود، همچنین اغلب نقاط ضعف و تهدیدهایی که در این مطالعه دیده می شود به فقدان نقش مشارکتی اهالی در هنگام تدوین طرح باز می گردد لذا می توان گفت، تحقق اهداف طرح در مناطق روستایی در صورتی که با دید نظام مند و چند بعدی نگریسته نشوند، دور از ذهن خواهد بود.