سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه صادقی جمال – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آز
طاهره مهیتی طهرانی – دانش آموخته دوره کارشناسی رشته جغرافیای شهری دانشگاه پیام نور کبودرا

چکیده:

امروزه راهنمایان گردشگری با توجه به تنوع انگیزه های سفر به رشته های تخصصی مختلفی تقسیم شده اند . در این پژوهش یکی از رشته های شغلی تخصصی با عنوان راهنمای محلی که امروز از اهمیت زیادی نیز برخوردار می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است ضرورت داشتن این گروه از راهنمایان که به شکل دقیق و جزئی تر به هدایت و راهنمایی گروه های گردشگری می پردازند از ضرورت هایی است که در بخش گردشگری از جایگاه پر منزلتی برخوردار است لذا آموزش و تربیت افراد علاقمند به این نوع از فعالیت یکی دیگر از مسائل قابل توجهی است که در ایجاد مهارت لازم بصورت تخصصی جهت ارئه خدمات به گردشگران در یک ناحیه معین نقش اساسی دارد این نوع از آموزش ها غالبا توسط سازمان فنی حرفه ای صورت گرفته و دارای استاندارد آموزش فنی خاص است در این پژوهش محقق باروش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه ضمن بررسی استاندارد آموزشی راهنمای محلی در یک تحقیق میدانی به قابلیت ها و محدودیت های این استاندارد پرداخته و با بررسی یک دوره آموزشی بر گزار شده در شهر همدان پیشنهادات لازم برای ارتقاءشغلی و مهارت این دوره ارائه کرده است .