مقاله نقدی بر نظریه بنت الشاطی در عدم ترادف میان واژه های قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای ادبی قرآنی از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: نقدی بر نظریه بنت الشاطی در عدم ترادف میان واژه های قرآن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنت الشاطی
مقاله عدم ترادف در قرآن
مقاله اعجاز بیانی قرآن
مقاله تاثیر قرآن بر لغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیب حسینی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنت الشاطی از محققان پرآوازه معاصر مصری است که دیدگاه وی در حوزه اعجاز بیانی قرآن مشهور است. وی از برجسته ترین دانشمندان معاصر است که وجود کلمات مترادف در قرآن کریم را انکار کرده و آن را یکی از پایه های اعجاز بیانی قرآن قرار داده است. اصلی ترین معیار و داور تعیین معنای دقیق واژه ها که آنها را از کلمات مترادفشان جدا می کند، از نظر وی قرآن کریم است. وی با تکیه بر همین معیار به شرح مسائل نافع بن ازرق پرداخته و در تمایز کلمات مترادف بسیار موفق ظاهر شده است. به طوری که روش وی الگوی بسیار مناسبی برای محققان است. اما با همه تلاشی که کرده در مواردی هم ناموفق مانده است. در مقاله حاضر ضمن معرفی نظریه و روش بنت الشاطی در رد ترادف میان الفاظ، نظر وی در چهار محور به نقد گرفته شده است.
۱- ناتوانی از بیان تفاوت میان بعضی کلمات مترادف. ۲- ناشناخته بودن بعضی معانی بیان شده برای اعرابی که قرآن به زبان آنها نازل شده است. ۳- بی ثمر و اثر بودن بعضی تفاوت های بیان شده در تفسیر قرآن. ۴- عدم قبول انکار ترادف در کلمات متعلق به دو لهجه.