مقاله نقدی بر مقاله «روشی جدید در استنتاج صوری با کمترین قاعده» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نقدی بر مقاله «روشی جدید در استنتاج صوری با کمترین قاعده»
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقض محمول
مقاله عکس مستوی
مقاله محصورات چهارگانه
مقاله محصوره های منحرفه
مقاله سور محمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عسکری سلیمانی امیری روشی جدید در استنتاج صوری یافته است که با کمترین تعداد قواعد به کار می رود: نقض محمول و عکس مستوی. او به کمک روش خود قواعد تازه ای را نیز کشف کرده است که در منطق ارسطویی سابقه نداشته است. او همچنین به پاره ای از گزاره های منحرفه که در ناحیه محمول آنها سور وجود دارد، پرداخته است، از جمله: «هیچ الف برخی ب نیست» و «برخی الف برخی ب نیست». افزون بر این، قواعد عکس مستوی و قیاس را برای این دو گزاره منحرفه بیان کرده است. در این نوآوری جسورانه و تحسین برانگیز، کاستی ها و ناراستی هایی هست که این مقاله به جبران کاستی ها و زدودن ناراستی های آن می پردازد.