مقاله نقدی بر مجموعه مقالات دومین همایش نیماشناسی دانشگاه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نقد ادبی از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: نقدی بر مجموعه مقالات دومین همایش نیماشناسی دانشگاه مازندران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزابابازاده فومشی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدتی است که در نشریات پژوهشی ادبی کشور بخش «نقد» که غالبا نقد کتاب یا مقاله است-پررنگ شده است. این حرکت و توجه به نوبه خود درخور تحسین است، اما کافی نیست. نقد را نمی توان به نقد کتاب و گاهی مقاله محدود کرد، چراکه گستره نقد تمامی فعالیت های علمی را شامل می شود. بررسی فعالیت های علمی مانند همایش ها، نشست ها و حتی سخنرانی ها می تواند به نشاط و پویایی در عرصه علمی و پژوهشی کمک شایانی می کند. نقد و بررسی همایش های علمی و مجموعه مقالات آن که تاثیر گسترده ای بر عرصه پژوهشی دارد می تواند این فعالیت ها را از رخوت و ایستایی برهاند. این نوشتار گامی است هر چند کوچک به نقد و بررسی مجموعه مقالات یکی از همایش های سال های اخیر می پردازد.