مقاله نقدی بر ترجمه های فارسی آیه «و ظنوا أنهم قد کذبوا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش دینی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: نقدی بر ترجمه های فارسی آیه «و ظنوا أنهم قد کذبوا»
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلاف قرائت
مقاله ترجمه قران
مقاله سوره یوسف
مقاله عصمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طائبی اصفهانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن برای هدایت همه نسلها است چنانچه خدای متعال می فرماید: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا» (الفرقان، ۱) در این کلام الهی که برای هدایت ابدی بشر است، هر واژه یا کلمه بر اساس حکمتی صورت گرفته است لیکن با بررسی ترجمه های موجود از قرآن به نظر می رسد برخی از آنها ما را به غایت و هدفمان که بهره بردن از کلام وحی است نمی رسانند. در این مقاله نگارنده با شیوه تحلیلی تطبیقی به بررسی ترجمه های آیه آخر سوره یوسف پرداخته است و با ارائه دیدگاههای کلامی، قرائی و روایی ضعف و لغزش برخی از ترجمه ها را در عبارت ظنوا أنهم قد کذبوا به دست آورده است؛ در واقع مترجمین و مفسرینی که چنین ترجمه ای را ارائه داده اند در توجیه ترجمه خود روایاتی را آورده اند که آن احادیث از نظر سند و متن مورد مناقشه قرار گرفته است؛ همچنین با بررسی اختلاف قرائات و دلایل و حجج قرائی به این نتیجه رسیده که این ترجمه هیچ توجیه قرائی ندارد و در نهایت این ترجمه کنار گذاشته می شود و در نهایت دلیل و علت این برداشت در نظرات مفسرین بدست می آید.