سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

باقر جبارپور – دانشجوی ارشد مدیریت منابع اطلاعاتی، دانشگاه پیام نور تهران غرب
امیرهوشنگ تاجفر – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
محمد قیصری – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

دنیای پیش روی سازمان ها، دنیایی پر از رقابت و عصری پرچالش است که در آن عموم الگو های اثرگذار تجاری، تأیید قطعی علمی ندارند . در این میان تکنیک ها و ابزارهای موجود در مدیریت کیفیت فراگیر به سرعت در سازمان ها به اجرا در آمده و حاصل آن ظهور مدل هایی است که مسیر تعالی در سازمان ها را نشان می دهد. مدل EFQM از جمله این مدل ها است که به عنوان ابزاری جهت سنجش میزان تعالی سازمان ها معرفی شده است. از سوی دیگر سری استانداردهای ایزو ۰۹۹۹ را نیز به عنوان ابزاری جهت نیل به تعالی سازمان معرفی کرده اند. هر کدام از این مدلها دارای نقاط قوت و ضعفهایی است که آگاهی از این نقاط ضعف و قوت و به کارگیری آنها در زمان و مکان مناسب موجب افزایش بهره وری در سازمان ها می شود. علاوه بر معرفی مدلهای عنوان شده و شناخت مزایا و معایب آنها، مقایسهای جهت بکارگیری مؤثرتر آنها ارائه گردد