سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهام کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

مدیریت دانش فرایند نظام واره یافتن انتخاب سازماندهی گزینش و ارایه دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را ازتجربه خود بدست آورد و ضمن اینکه به حل مشکل تصمیم گیری برنامه ریزی راهبردی و یادگیری پویا کمک می کند اززوال دارایی های ذهنی جلوگیری کرده به آگاهی سازمان می افزاید و انعطاف پذیری را افزایش میدهد باتوجه به این موضوع که گرچه مدیریت دانش درسازمان های تولیدی و خدماتی مورد استفاده و اهمیت قرارمیگیرد اما فرایند آن دارای نقاط ضعف و قوتی است که باید به آن پی برد. درانی تحقیق با استفاده ازپرسنامه هفت عامل فرایند مدیریت دانش کسب دانش به کاربردن دانش یادگیری تسهیم و مبادله ارزیابی ایجاد و تثبیت و استفاده بهینه از دانش جهت استقرار مدیریت دانش درتیم بازاریابی مالی بیمه مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف و قوت این فرایند شناسایی شده است.