سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نغمه محیط پور – کارشناس طراحی پارچه و لباس
ابوالفضل داودی – عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس
نوید خالصی – عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس

چکیده:

دراین پروژه سعی شده با الهام از عناصر بصری طراحی و ترکیب بندی هایی برروی پارچه بصورت نقاشی انجا م گیرد به این صورت که ابتدا تک تک عناصر که به وجود اورنده ارتباطات تصویری در کار بودندموردمطالعه قرارگرفتند و سپس با یاداوری خاطرات بصری به مهمترین عنصر که سایه بود رسیدیم و توانست از آن ایده های مناسب برای موضوعات متفاوت گرفت در نهایت با طراحی و ترکیب بندی از سایه عناصر به صورت عینی انتزاعی و تلفیقی تناسب معقولی میان طرح و کاربرد نهایی ایجاد شد کاربرد این طرحها برای تابلوهای تزئینی چند تکه بود که به واسطه رنگ برروی پارچه اجرا و در نهایت به ماهیت اصلی کار در مقایسه با طراحی هایی که بصورت دستی انجام شد رسید