سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم علیخانی – کارشناس مردم شناسی سازمان اسناد وکتابخانه ملی مدیریت جنوبشرق

چکیده:

همواره کویر، مفاهیمی از بی آبی و خشکی را در اذهان متبادر می سازد و مشقت دستیابی به آب، نگهداری، تقسیم آب قنات و تاثیر این عنصر حیاتی در عرصه های مختلف زندگی مردم این مناطق را بخاطر می آورد. در جایی که تضاد خشکی و آب ظاهر می شود نگرش مردم نیز، نسبت به این مظهر زندگی با سایر مناطق متفاوت می گردد. قدر مسلم، آب به عنوان یکی از عناصر مهم پدید آورنده ی فرهنگ در اینگونه مناطق شناخته می شود. این مقاله با استناد به روش توصیفی (مردم شناختی)، به بررسی آب در فرهنگ بومی مردم کویرنشین شهرستان کوهبنان – کرمان می پردازد تا نقش پر رنگ آب به عنوان یک عنصر فرهنگی و کارکرد های متنوع آن در زندگی مردم این دیار را مشخص نماید