سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

المیرا بامیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زینب رفتنی امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بسته بندی به عنوان یک قسمت مهم در فرایند تولیدمواد غذایی شناختهشده است و انواع افزودنی ها از جمله انتی اکسیدان ها استابیلایزرها ، روان کننده ها، انتی استیک، عوامل ضد انسداد برای بهبود اجزا پلیمری بسته بندی استفاده شده است. بسته بندی غذا را در دسترس تر قرار میدهد و غذا را در برابر میکروارگانیسم ها و واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی محافظت می کند وعمر انبارداری بیشتری به آنها می دهد به همین دلایل بسته بندی به عنوان یک جز مهم در فرایند تولید مواد غذایی قرارگرفته و در راستای نیاز بالای صنایع تولید غذا به مواد بسته بندی یک توسعه بزرگ از گذشته به حال صورت گرفته است در حال حاضر بیش از ۳۰ نوع پلاستیک در بسته بندی استفاده می شود. نگرانی درباره ایمنی مواد غذایی نیز کاهش یافته است . د رحال حاضر بیشتر نگرانی عمدتا مربوط می شود به افزودنی های غذا هم آنهایی که بصورت عمدی به غذا افزوده شده اند و هم آنها که از ماده بسته بندی یا از تجهیزات فرایند وارد غذا می شوند اخیرا بسته بندی خود به عنوان منبع الاینده از طریق مهاجرت مواد از بسته به غذا شناخته شده است.