سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره بختیاری فایندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

از جمله سبکهای جدید رهبری که محققان بسیاری را به خود جلب کرده، رهبری تحولی است. یکی از شاخصهای رهبری تحولی، نفوذ آرمانی است. مدیر با استفاده از نفوذ آرمانی میتواند الگوی ارزشهای اخلاقی برای پیروان باشد. همچنین رهبری که با ویژگی نفوذ آرمانی دیده میشود، به عنوان فردی فروتن، مثبت، صادق و شایسته توصیف میشود. هدف این مقاله، بررسی نفوذ آرمانی است. همچنین به انواع نفوذ آرمانی، اهمیت نفوذ آرمانی در مدیران آموزشی و تاکتیکهای نفوذ پرداخته میشود.