سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قنبر امیرنژاد –
محمدحسن محسن نسب –
فاطمه امیرنژاد –

چکیده:

امروزه یکی از موضوعاتی که در جهان وابسته به انرژی ، توجه بسیاری از دولتها را به خود معطوف کرده است بحث امنیت انرژی است . از آنجائیکه امنیت یکی از موضوعات مهم در هر اجتماعی است سؤال اصلی این است که امنیت انرژی چیست ؟. از این رو روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها با مطالعه کتابخانه ای و اسنادی از طریق مطالعه منابع دست اول و دوم، شامل کتب ، نشریات تخصصی و مقالات اینترنتی بدست آمده است . تهدیدات جمهوری اسلامی ایران در مقوله انرژی عبارتند از جنگ نرم، جهانی شدن و تحریمهای اقتصادی و تهدیدات آژانس هسته ای و همچنین فرصتهای امنیت ساز انرژی، جمهوری اسلامی ایران عبارتند از افزایش قیمت انرژی ، افزایش تقاضای جهانی انرژی. این مقاله ضمن آنکه نتیجه می گیرد . نفت و امنیت انرژی در سطح بازارهای ملی و بین المللی موجب اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی ایران می شود و بهبود مدیریت در عرصه انرژی ، بهسازی و بازسازی شبکه ها و خطوط انتقال ، برقراری نظام رقابتی عرضه و تقاضای انرژی را پیشنهاد می نماید .