سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر کیانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
علی اشکبوس – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سعیده سلیمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه درهزاره سوم هرروزه فناوری جدیدی به دنیا عرضه می شود دانش و صنعت اساسی ترین بنیانهای توسعه هستند و توسعه اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان می باشد که سالهاست توجه کشورهای درحال رشد را به خود جلب کرده و به ورطه های متفاوتی کشانده است هرچه از عمر دانش و فناوری صنعتمی گذرد نیاز به تخصص برای رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه ضرورت بیشتری می نماید شهرداریها هم ازاین قاعده کلی مستثنی نیستند بنابراین شهرداری ها و بالطبع شهریداری دهدشت برای رسیدگی به مسائل خود نیاز به منابع انسانی متخصص و آشنا به فناوری روز دنیا می باشد تلاش این پژوهش درارایه الگویی مناسب به ساماندهی شاغلین و کارکنان شهرداری دهدشت با توجه به دیدگاه های آنها درمورد شغل خود است تا برآن اساس نسبت به بکارگیری برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص کنترل و آموزش اقدام گردد روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی موضوع استفاده شده است درمرحله دوم از طریق نمونه گیری تصادفی به بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات مشغولین درسازمان شهرداری دهدشت اقدام پرداخته شده است.