مقاله نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۷۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق رقابت
مقاله نظم بازار
مقاله نظم عمومی
مقاله بازار
مقاله رفتارهای ضد رقابتی
مقاله انحصار
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم حسن
جناب آقای / سرکار خانم: غمامی سیدمحمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اساسی ترین موضوعات بازار، مساله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده، تامین امنیت سرمایه گذار و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می دهد «نظم بازار» گفته می شود.
به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (۲۰۰۷) و حقوق رقابت فرانسه (۱۹۸۶) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.