مقاله نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخبار علاجیه
مقاله تعارض
مقاله شهرت
مقاله مرجح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی نژاد عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: قبولی درافشان سیدمحمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهم ترین عامل موثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است.
در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملا ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، ارجح می دانند.