مقاله نظریه تشکیکی بودن وجود و کثرات عرضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت صدرایی از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: نظریه تشکیکی بودن وجود و کثرات عرضی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشکیک
مقاله کثرت عرضی
مقاله کثرت طولی
مقاله نسبت تفاضلی
مقاله نسبت علی – معلولی
مقاله وحدت
مقاله مابه الامتیاز – مابه الاشتراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم الهدی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش مهم وجودشناختی است که آیا نظریه تشکیکی بودن وجود قابلیت تبیین کثرت های عرضی میان موجودات را دارد یا خیر؟ از همین رو ابتدا نشان می دهد تشکیکی بودن در فلسفه ملاصدرا لزوما به معنای رابطه تفاضلی داشتن در امور مشکک می باشد و ثانیا مستلزم تحقق رابطه علی – معلولی میان آن دو است. از همین رو رابطه تشکیکی در این فلسفه همیشه طولی است و لذا تشکیک عرضی مفهومی پارادوکسیکال و خود متناقض مانند دایره مثلث یا مربع مستطیل است. پس تحقق نسبت تشکیکی میان موجودات هم عرض منطقا محال است. لذا نظریه تشکیکی بودن وجود منطقا نمی تواند کثرت میان موجودات هم عرض مانند افراد یک نوع و یا مصادیق انواع تحت یک جنس راه توجیه نماید. همچنین در گام دوم این مقاله ادله مختلف اندیشمندانی مانند علامه طباطبایی و استاد مطهری و آیت اله جوادی آملی در اثبات این که نظریه تشکیکی بودن وجود هماهنگ و سازگار با کثرت عرضی برخی موجودات است، مورد نقد واقع شده و رد می گردد.