سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا گلزارشهری – کارشناس HSE
الهه علافچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمدرضا کسرایی – مدیرعامل شرکت DQS المان

چکیده:

امروزه تمایل صنایع به سمت ایمنی بیشتر بهداشت بهتر و آسیب رساندن کمتر به محیط زیست می باشدبدین معنی که مدیران صنایع دریافته اند رشد اقتصادی صنایع و رسیدن به حاشیه سود درکنارتوجه به سلامت نیروی انسانی و محیط زیست امکان پذیرخواهد بود برای رسیدن به این هدف لازم است به صورت همه جانبه و جدی به اینموضوع پرداخته شود این امر درصورتی تحقق خواهد یافت که با استفاده از یک سیستم نظام مند و بصورت یکپارچه اهم مسائل مدیریت گردد که باتوجه به استانداردهایی که توسط سازمان بین المللی استاندارد ISO تهیه و تدوین گردیده است و این امر قابل تحقق خواهد بود استانداردهای موجود دراین زمینه OHSAS 18001, ISO 14001 هستند که درجهت سهولت وکاهش حجم مارک و مستندات این دو استاندارد می تواند به صورت یکپارچه استقرار یابد که از آن به نام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE نام برده می شود درانی مقاله به بررسی نظام یکپارچه HSE خواهیم پرداخت