سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اقدس همسایه – اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم

چکیده:

برای انجام هرکار ابتدا باید شرایط مناسب و زمینه مساعد را فراهم نمود و سپس فعالیت های معطوف به هدف را درچارچوب یک نظام مشخص دنبال و درنهایت به هدف دست یافت برای رسیدن به این منظور مراحلی به شرح زیرتوصیه می شود ابتداب اید کارکنان را نسبت به نظام پیشنهادها آگاه کرد و انها را از مزایاو اهمیت آن اشنا ساخت توجه مدیریت ارشد سازمان از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است چرا که علاوه برموافقیت وی حمایت های مادی و معنوی مدیران ارشد درموارد زیادی نقش اساسی و کارساز را دراجرای موفق این نظام خواهد داشت مشارکت مدیران میانی و سرپرستان با توجه به تماس مستقیم آنها با کارکنان و آگاهی آنان از مسائل و مشکلات باعث تشویق و ترغیب کارکنان درجهت ارایه پیشنهاد و تبلیغ مزایای آن خواهند شد ثبات و آرامش درسازمان هنگام اجرای نظام پیشنهادها زیرا درشرایط بحرانی مانند تغییر مدیریت سازمان مشکلات مالی سازمان تعدیل نیروها رکودهای کاری و باعث عدم موفقیت دراستقرار این نظام خواهد شد.