سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرسعیدی فراهانی – فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

دراینمقاله سعی شده است خلاقیت و نواوری را به عنوان یکی ازدستاوردهای مهم از استقرار نظام پیشنهادها نشان داده شود و همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل مهمدرخط مشی سازمان ها در تراز جهانی وجودکارکنان نواور و خلاق می باشد لذا ایجاد سیستم پیشنهادها در سازمان ها بستر مناسب برای تربیت نیروی انسانی خلاق می باشد بهرحال دراین مقاله علاوه بر تعاریف واژه های مرتبط با خلاقیت شروط لازم برای بروز تفکر در نظام پیشنهادها و همچنین مراحل تولید اندیشه و درنهایت موانع بروز خلاقیت در نظام پیشنهادها ارائه شده است.