سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس سلطانی – مدیربحران و دبیر نظام پیشنهادها شرکت توزیع نیروی برق استان البرز کرج

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از ابزارهای موثر و نیرومند در جهت اجرای اهداف و استراتژی های سازمان برمبنای بهبود ارتباطات میان مدیریت کارکنان مردم و ذینفعان است دراین نظام کوشش می شود که ازطریق توسعه ویژگیهای فردی و سازمانی کارکنان و ایجادهم افزایی ارتباطات درون سازمانی به گونه ای تنظیم شود که اهداف سازمان تحقق یابد. مقاله حاضر با هدف شناساندن نظام پیشنهادهای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز عوامل موثر در موفقیت این نظام را در شرکت مورد بررسی قرار داده و اقدام به معرفی شاخصهای مهم و موثر در موفقیت نظام در شرکت نماید و با بررسی نقاط ضعف و قوت و دستاوردهای نظام راهکارهایی به منظور بهبودنظام پیشنهادها ارائه می نماید. این بررسی نشان میدهد که اجرای پیشنهادهای مصوب چگونه دسترسی به اهداف را با توجه به استقرار مدیریت استراتژیک در شرکت تسهیل نماید. در این مقاله تهیه برنامه ریزی استراتژیک شرکت براساس مدل MAMIF با اجرای پریودهای هفت گانه این مدل توضیح داده شده است.