سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رضوانی –
صغری خاتم ساز –

چکیده:

سازمان های گوناگون برای موفقیت حال و اینده خود نیازمند ارتقا دائمی سه عنصر اساسی خلاقیت کیفیت و بهره وری می باشند دراین راستا استفاده از راهکارها و سیستمهای تحقق این موضوعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از مهمترین سیستمهایی که در جهت ارتقا دائمی عناصر خلاقیت، کیفیت، بهره وری سازمان ها نقش بسیار موثری دارد نظام پیشنهادات می باشد نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر وخلاقیت نقش موثری که سازمان ایفا م ی کند چرا که هرگونه بهره وری تغییر و بهبود در نظام ها و فرایندهای فنی و سازمانی توسط انسانها صورت میگیرد بهره برداری از توان فکری و توانمندیهای کارکنان سازمان که به عنوان سرمایه نهفته ا زآن نام می برند نیازمندبه ایجادساختارهایی است که بتواند توانمندیهای کارکنان سازمان را در راستای تحقق اهداف فعلی و اینده سازمان سوق دهد. مشارکت دادن افراد یک سازمان در نظام مدیریت و تصمیم گیری چیزی نیست که فقط بعنوان یک شعار مدیریتی مطرح باشد بلکه بایستی آن را از طریق بوجود اوردن مکانیسم های مربوطه عملیاتی و عینی نمود. امروزه به منظور نیل به پیشرفت روزافزون سازمان ها از جنبه های مدیریت و نیروی انسانی افزایش کارایی و کاهش ضایعات پیروزی در میدان رقابت و مواردی از این گونه مشارکت صحیح و موفقیت امیز کارکنان در تصمیم گیری ها و امور سازمان امری ضروری به نظر می رسد.