سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)
علی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان، سرمایه های بالقوه ای هستند که به اندازه ای که سازمان بتواند از این سرمایه ها استفاده کندبه همان اندازه امکان رشد و توسعه بیشتری پیدا خواهند نمود. مشارکت راهکاری است که به کارکنان این امکان را می دهد، که به جا ی اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند از توانایی ها، استعدادها و خلاقیت خود بهره گیرند. مدیریت مشارکتی عبارت است از نگرشی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان و تقویت روحیه مشارکت در آنها به قصد رفع مشکلات و بهبود مستمر سازمان . در ای ن مقاله ضمن معرفی مدیریت مشارکتی، مؤلفه ها و مزایا ؛ به آسیب شناسی این سبک در سازمان های کشور پرداخته شد و از آنجا که نظام پیشنهادها ساده ترین و بهترین ابزار دستیابی به مدیریت مشارکتی است؛در پایان اهداف، زمینه های اجرایی و چالش های پیاده ساز ی نظام پیشنهادها در نظام اداری کشور مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با شرایط اجرایی سازمان ها مدلی ارائه گردید