سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید نوجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
صدیق رئیسی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالله اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به تعددتقاضاهای استفاده از وامهای سرمایه گذاری و محدودیت منابع دراختیار بانکها اولویت بندی پروژه ها و تخصیص منابع به پروژه هایی با شرایطمناسب تری یک مساله تصمیم گیری نسبتا پیچیده برای کارشناسان امور بانکی محسوب می شود مقاله حاضر به منظور طراحی مفهوم یک نظام پشتیبانی تصمیم گیری DSS کاربردیم تکی برمعیارهای تصمیم گیری موردنظر کارشناسان ارشد نظام بانکی تنظیم شده است و درآن از روش های شبیه سازی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره فرایند سلسله مراتبی AHP و مدل جبرانی تاپسیس TOPSIS استفاده شده است و با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی خطی اولویت دهی پروژه های کاندید دریافت وام انجام خواهد شد از مزیت های روش پیشنهادی توجه دقیق به انتظارات تصمیم گیرندگان استفاده کامل از داده های عینی و ذهنی کارشناسان زبده بانک برگزیده درطراحی الگوی شبیه سازی بهره گیری از روش نظام مند درتعیین اوزان معیارهای تصمیم گیری و اجرا محاسبات درمحیط نرم افزار های استاندارد و کاربردی بودن نتایج تحقیق می باشد.