سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره بادی – آموزشگاه شهید محمود جعفر قلی

چکیده:

امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلایند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به وی ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است . این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی شده است. متداولترین راه برای بر طرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است .مشارکت را پیوندی دو سویه، سازنده و سودمند میان دو تن یا بیشتر از دو تن گفته اند (طوسی). مشارکت فراگرد سهیم کردن و سهیم شدن مدیران و کارکنان در امور است . مدیرانی که مشارکت را بر می انگیزند و تشویق می کنند، کار خود را رها نمی سازند و همهچیز را به کارکنان وا نمی گذارند، بلکه تنها بادرگیر کردن دیگرانٍ، آنها را در کار سهیم می کنند تا یاری دادن برای همه ممکن شود. یکی از روشهای مدیریت مشارکتی ، استفاده از نظامپیشنهادها کارکنان سازمان است . نظامهای پیشنهاد ، کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت است که در صورت اجرای صحیح می تواند بر سازمان اثر مطلوبی برجای گذارد . گرچه،نظام پیشنهادها می تواند مزایای زیادی را در نتیجه کاهش هزینه ها و یا بهبود کارایی برای سازمان داشته باشد ، خطرات مهمی نیز در این روند وجود دارد . ب ه کارگیری شبیه سازی رایانه ای در مدل سازی و تحلیل پیشنهادهای ارائه شده می تواند این خطرات را کاهش دهد و شانس موفقیت اجرای آن را بالا ببرد