مقاله نظام مند شدن فقه سیاسی شیعه (بررسی آراء و نظرات سیاسی فقهای مشهور سده های هفتم تا دوازدهم ه. ق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: نظام مند شدن فقه سیاسی شیعه (بررسی آراء و نظرات سیاسی فقهای مشهور سده های هفتم تا دوازدهم ه. ق)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقه سنتی
مقاله اندیشه سیاسی شیعه
مقاله امام غایب
مقاله فقیه سیاسی
مقاله فقیه جامع الشرایط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلجان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آزادچوری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی، نظرات سیاسی محقق حلی، متوفای ۶۷۸ ﻫ. ق، علامه حلی متوفای ۷۲۶ ﻫ. ق، شهید اول متوفای ۷۸۶ ﻫ. ق، محقق کرکی متوفای ۹۴۰ ﻫ. ق، شهید ثانی متوفای ۹۶۶ ﻫ. ق، مقدس اردبیلی متوفای ۹۸۸ ﻫ. ق، و فیض کاشانی متوفای ۱۰۹۱ ﻫ. ق، مورد بحث قرار گرفته که البته از مشکل ترین بخش های اندیشه سیاسی شیعه است، چرا که فقهای شیعه، که به توسعه فقه اجتهادی می پرداختند، در این دوره با نوعی حکومت مواجه بودند که حاکم و سلطان شیعه بود و این شرایطی جدید را برای آنان به وجود می آورد و بر آراء سیاسی ایشان اثر قابل ملاحظه ای می گذاشت. معاصر بودن فقهای شیعی (در این دوران حدودا ۶۰۰ ساله، یعنی از اواسط قرن هفتم تا اوائل قرن دوازدهم ﻫ. ق) با حکومت هایی مثل اسماعیلیه، حروفیه، اهل حق، سربداران، علویان و صفویه، ایشان را در ارائه نظرات سیاسی با شرایطی جدید مواجه ساخته بود. شرایطی که در نظرات سیاسی آنان قابل مشاهده است و انعطاف و جامعیت، دو رکن اصلی آن به شمار می آید.