سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان حاجی زاده – تهران شهرستان قدس
احمد کمالی – تهران سازمان هوافضا

چکیده:

هربنگاه اقتصادی نظامی متشکل اززیرسیستم های مختلف است که با همکاری یکدیگر ورودیهای سازمان را طی فرایندهای موجود به خروجی های با ارزش افزوده تبدیل می نمایند و به این ترتیب تداوم حیات سازمان را امکان پذیر می سازند نظام مدیریت تکنولوژِ یکی از این زیرسیستم ها است که مسئول پشتیبانی از تصمیم درخصوص تکنولوژی های موجود و تکنولوژی های جدیدی میب اشد که سازمان قصد اکتساب آن را دارد تصمیماتی ازقبیل شناسایی نیازهای بنگاه به تکنولوژی ها شناسایی تحولات تکنولوژیک محیط بنگاه ارزیابی و انتخاب تکنولوژی هاتامین تکنولوژی ها بهره برداری از تکنولوژی های ارزیابی اثربخشی بومی سازی تکنولوژی ها و درنهایت فروش تکنولوژی ها و سایرفرایندهای مرتبط بنابراین با توجه به اهمیت این سیستم جهت بهبود عملکرد سازمان دراینمقاله تلاش میگردد تا سطح اهمیت فرایندهای مختلف آن و نحوه توزیع فعالیت های هرکدام از فرایندهای این نظام درساختارسازمانی یک سازمان با تکنولوژی سطح بالا بررسی شود.