سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق رادبیلی
سارا خدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبی

چکیده:

امروزه عدم تعادل سلسله مراتبی شهری در سطوح مختلف، یکی از عوامل بروز معضلات اقتصادی و اجتماعی در شهرها شناخته شده است . در این تحقیق به بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتبی استان اردبیل به لحاظ جمعیتی پرداخته می شود . روش پژوهش روش توصیفی تحلیلی می باشد. در این راستا شهرهای استان براساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ، در طی سالهای ۶۵ تا ۸۵ و با استفاده از مدل های مدل تعدیلی بهفروز ، مدل کشش پذیری و ضریب آنتروپی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . به علت وجود نخست شهراردبیل ، سلسله مراتب شهری استان از قانون مرتبه – اندازه تبعیت نکرده است . در واقع شهر اردبیل با داشتن عملکردهای متنوع و گسترده و حوزه عملکردی قوی همواره از موقعیت ممتاز منطقه ای برخوردار بوده و با جذب جمعیت نواحی اطراف به صورت یک شهر مسلط موجب ناموزونی نظام شهری استان گشته است .