مقاله نظام سیاسی، آموزش و مشروعیت سازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نظام سیاسی، آموزش و مشروعیت سازی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله مشروعیت
مقاله ایدئولوژی
مقاله آموزش رسمی
مقاله تلقین
مقاله بازتولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی دامغانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قراباغی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توضیح مکانیزم مشروعیت سازی دولت، کمک می کند تا دریابیم چگونه یک نظام سیاسی قادر به بقای خود خواهد بود یا می تواند در نسل های متفاوت با مقتضیات روز خود را تطبیق دهد. افراد از نظم مستقر حمایت می کنند اما بدون فرایند مشروعیت سازی، در این زمینه ضمانتی برای دولت ها وجود نخواهد داشت. مشروعیت سازی، همان عملکرد حکومت برای کسب مشروعیت از طریق خرده نظام فرهنگی است. ایدئولوژی طبقه حاکمه تنها به این علت که قدرت سیاسی در دست آن طبقه است به ایدئولوژی حاکم تبدیل نمی شود. بلکه فرایند جامعه پذیری توسط نهادهایی که دولت برای کسب حمایت مردم ایجاد کرده است، در این زمینه تاثیر به سزایی دارد. نظام آموزش در جامعه سرمایه داری، ابزاری برای بازتولید نظام تقسیم کار اجتماعی و سلسله مراتب مربوط به آن است. جامعه سرمایه داری می خواهد افراد را مطابق ارزش های موجود تربیت کند و برای رسیدن به این هدف نهاد مدرسه، نقش اساسی دارد.