مقاله نظام- جهان و بی ثباتی دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران، ترکیه و کره جنوبی از سال ۱۹۴۱- ۱۹۶۱ م که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نظام- جهان و بی ثباتی دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران، ترکیه و کره جنوبی از سال ۱۹۴۱- ۱۹۶۱ م
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسی
مقاله دموکراتیزاسیون
مقاله وابستگی
مقاله نظام
مقاله جهان
مقاله ایران
مقاله ترکیه
مقاله کره جنوبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از بحث های مهم در مطالعات دموکراتیزاسیون، سهم نسبی متغیرهای بیرونی و درونی در عملکرد دموکراسی هاست؛ اما از آنجا که هر نظام دموکراتیک تاحدود زیادی موجودیتی با ویژگی های منحصربه فرد است، به سختی می توان گزاره های کلی درباره همه دموکراسی ها و تاثیر متغیرهای بیرونی و درونی بر آن ها صادر کرد. از همین رو، بررسی تاریخی تاثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد دموکراسی ها گامی در تحلیل سازکارهای تاثیر این متغیرها به شمار می رود. شناخت سازکارهای برآمده از موارد تاریخی خاص زمینه ای برای ارائه گزاره های نظری کلی تر درباره سهم انواع متغیرها در عملکرد دموکراسی ها فراهم می کند. در این مقاله با بررسی تاریخی- علی اثر متغیر نظام- جهان اقتصاد و وابستگی در سال های ۱۸۰۰- ۱۹۶۱ م بر ایران، ترکیه و کره جنوبی، زمینه های بی ثباتی اقتصادی را که به عدم تحکیم دموکراسی در سال های ۱۹۴۱- ۱۹۶۱ م منجر شده، توضیح و نشان می دهیم که چگونه عملکرد دموکراسی ها تحت تاثیر ساختار تاریخی نظام- جهان و مسیر تاریخی ای که پیموده اند و در تعامل با عوامل داخلی و خارجی شکل می گیرند.