سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
غلامرضا مجردی – استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

عوامل متعددی برای تبیین موفقیت تشکلهای تخصصی کشاورزی بر شمرده شده است.بسیاری ازصاحب نظران، سظح بالای تکنولوژی را عامل موفقیت تشکلها بر شمرده و معتقدند وجود سطح بالای تکنولوژی باعث افزایش سطح عملکرد شده و موجبات تسهیل وتسریع در حصول به اهداف را فراهم می سازد. برخی نیز داشتن سرمایه کافی را شرط لازم تحقق اهداف تشکلهای کشاورزی مفروض داشته اند. .شکی نیست که هرکدام از عوامل فوق الذکر سهم به سزایی در موفقیت تشکلهای کشاورزی دارند.اما قدر مسلم هیچکدام از عوامل بر شمرده به تنهایی تمام کننده نیستند.کلیه عوامل مطرح شده مانند آجرهای یک ساختمان هستند که بدون حضور ارتباط دهنده، نمی توان شاهد یک سازه بود. سرمایه اجتماعی به عنوان بعد نهایی وروکش ساختار می تواند تمام کننده پویایی گروهی و انسجام ساختاری ایفای نقش نماید. نتایج بدست آمده از تحلیل حاکی از آن است که زایش کارآفرینی ذاتی گروههایی است که دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشند. اگر کارآفرینی در فعالیتهای اقتصادی بر اساس یافته های تحقیقات انجام شده از جمله مهمترین مولفه های تاثیر گذار فرض شود، می توان به این تحلیل منطقی دست یافت که درواقع گروههایی که دارای سرمایه اجتماعی بالایی هستند، به احتمال بسیار زیاد دارای کار آفرینی قابل توجهی نیز می باشند. مقاله حاضر از نوع مطالعات اسنادی است. لذا از منابعی همچون مقالات،کتب،روزنامه ها و نشریات و همچنین نشرهای اینترنتی استفاده شده است