سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جلال اسماعیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
سهیلا قربان زاده –
محمدکریم معتمد – دانشیاردانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه بخش کشاورزی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب میگردد، چرا که این بخش در بین بخشهای مختلف اقتصادی کشورها، بنا بر ماهیت وجودی آن که تامین غذا و امنیت غذایی می باشد، نقشی بسیار حساس را ایفا می کند. توسعه پایدار در کشاورزی یکی از مهمترین دغدغه های حال حاضر این بخش می باشد. توسعه ای که در مسیر تولید بر پایه ی منابع داخلی و حفاظت از منابع تولید گام بردارد. اما ایجاد بستری مناسب برای کشاورزی جز با تامین امنیت آن از راه برطرف نمودن ریسک و عدم اطمینان در سرمایه گذاری های مختص این بخش محقق نمی گردد. بی شک نظام بیمه محصولات کشاورزی در این میان جایگاهی خاص و اهمیتی بسیار دارد، بطوری که این نظام را می توان یکی از ابزارهای حمایتی مناسب جهت حمایت از منابع مالی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش در هنگام بروز حوادث قهری و طبیعی دانست که از سوی اکثر صاحبنظران علوم اقتصادی کشورهای مختلف نیزمورد تأکید قرار گرفته است . این پژوهش که از نوع کاربردی و مطالعاتکتابخانه ای بوده، بدنبال شفاف سازی نقش بی بدیل بیمه محصولات کشاورزی در توسعه پایدار کشورها و برون رفت از حالت ایستا در سرمایه گذاری های بخش کشاورزی میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی برای کشاورزان توانایی محافظت در برابر ریسک، جلوگیری از آسیب دیدن و از بین رفتن محصول را، در برابر حق بیمه ای اندک به ارمغان می آورد. همچنین نتایج حاکی از این امر است که تحقق وظیفه اصلی نظام بیمه محصولات کشاورزی و حفظ توان تولیدی کشاورزان نیز، جز با ایجاد دو بستر زیر محقق نمیگردد: الف ) گذر تدریجی نظام بیمه کشاورزی از حالت دولتی به سمت نظامی مشارکت جو که با همکاری فعال بخش خصوصی اداره میشود . ب ) استفاده از شیوه ها و روشهای مدرن و پویا در مدیریت بیمه کشاورزی