سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سلیمان کشاورزی – دانشجویکارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راه کارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرارگرفته است درایران پس از تصویب قانون بیمه محصولاتکشاورزی در سال ۶۳ صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است در مقاله حاضر که از نوع توصیفی است و از طریق جستجوی اینترنتی و کتابخانه ای اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده سعی شده پس از مروری اجمالی برمطالعات انجام شده در زمینه بیمه محصولات کشاورزی به اهداف و وظایف و حوزه عملکرد صندوق محصولات کشاورزی پرداخته و سپس به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی اشاره ای داشته باشیم.