سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار دارائی – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی قاسمی –

چکیده:

درعصراطلاعات و دانایی محوری لزوم دستیابی سریع و اسان به اطلاعات درجهت تسهیل فرایندهای سازمانی و اخذ تصمیمات مقتضی از ضروریات بدیهی است و ارایه خدمات شفاف تر به مشتریان و تسریع درپاسخگویی به نیازمندی های آنان از عوامل کارآمدی سازمان ها محسوب میشود مفهوم دولت الکترونیکی نیز از شاخصهای توسعه کشورها محسوب گشته و همه کشورها بسته به میزان توفیقی که درتحقق سازمان و دولت الکترونیکی داشته اند قابل رده بندی هستند این مقاله با روش بررسی اجرا و آنالیز عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران درپیاده سازی نظام الکترونیک درزمینه های اتوماسیون اداری آماری مالی و پرسنلی از سال ۸۶ تاکنون و بهینه سازی این فرایند و همچنین بازدید و بررسی عملکرد سازمان های پیشرو درزمینه تحقق سازمان الکترونیکی ونیز مطالعه مقالات اساتید اهل فن و صاحبنظر دراین زمینه به رشته تحریر درآمدها ست درمقاله پیش روی نگارنده قصددارد ضمن تعریف جامعی از نظام اداری الکترونیکی بیان تاریخچه و زمینه های ایجاد آن مزایا و تاکید برضرورت تحول سازمان ها از سنتی به الکترونیکی ویژگیها بستر ها ونحوه پیاده سازی آنرا توضیح داده به شرح مشکلات و موانعی فراروی ان بپردازد و راهبردهایی را به منظور بهبود وضعیت نظام اداری الکترونیکی درسازمان ها ارایه دهد.