مقاله نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات
مقاله حقوق ارتباطات
مقاله حقوق تبلیغات
مقاله اخلاق حرفه ای و قوانین تبلیغات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه منصوری بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخلاق حرفه ای در تبلیغات به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی توسط رسانه ها می پردازد و تاثیر آن را بر دانش، بینش و روش رفتاری مخاطبان ارزیابی می کند و مبحث اخلاق اطلاع رسانی به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات می پردازد. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از نتایج آماری حاصل از دو روش مصاحبه عمقی (دلفی) جهت استخراج شاخص های اندیشمندان، صاحب نظران، استادان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت تبلیغات و همچنین تحلیل محتوای پیام های تبلیغاتی منتشر شده از طریق رسانه های جمعی جهت تشخیص میزان پایبندی رسانه ها به این شاخص ها، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز تدوین ۱۴ شاخص استخراج شده از ۱۲۸ شاخص مقدماتی است که می توانند برای تدوین نظام اخلاق حرفه ای مورد بهره برداری قرار گیرند.