سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ابوالحسن حسینی – استادیاردانشگاه مازندران
مجتبی تجری – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده است و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت غیرممکن خواهد بود درواقع خلاقیت به عنوان عالی ترین عملکردذهن انسان که راهگشای بسیاری ازمسائل درزندگی است مطرح می باشد از آنجایی که کارافرینی و مباحث مربوط به آن درحوزههای مختلف دانش بشری ازجمله جامعه شناسی روانشناس و اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است می توان کارافرینی را یک موضوع بین رشته ای قلمداد نمود صاحبنظران مختلف دراین حوزه به نقش ویژگیهای روانشناختی درایجاد روحیه کارافرینانه توجه خاصی داشته و معتقدند که بعضی از ویژگی های روانشناختی افراد کارافرین را از افراد غیرکارافرین متمایز می کند که ازجمله مهمترین این عوامل مقوله خلاقیت است درواقع خلاقیت نوعی توانایی فکری است که اطلاعات گذشته را به هم نزدیک نموده و محصول جدیدی را تولید مینماید از سوی دیگر نظام آموزش هرکشوری با سیاست هایی که درراستای توجه به مقوله خلاقیت اتخاذ می نمایند نقش بسزایی درپرورش روحیه کارافرینی دارد.