سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل کرمی دهکردی – استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
جلاله جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده:

با ورود به قرن ۲۱، پیشرفت های عمده ای در زمینه فناوری مدیریت نظام های کشاورزی صورت گرفته است. از جمله این پیشرفت ها می توان به گسترش نظام پژوهش های مزرعه ای اشاره کرد. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که در مطالعات مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق، مطالعه فرایند نظامهای پژوهش مزرعه ای در برنامه ریزی پژوهشهای کشاورزی است. برای رسیدن به هدف فوق از روش تحلیل اسنادی استفاده شد. نتایج نشان داد که نظامهای پژوهش مزرعه ای فرایندی پویا برای تصمیم گیری بهتر در پژوهشهای کشاورزی است، زیرا این نظام از طریق مشارکت کشاورزان موجب می شود تکنیک های متخصصان به دانش محلی نزدیک شود و خطر های کاربرد تکنولوژی برای کشاورزان مدیریت شود. بنابراین هدف کلی در نظامهای پژوهش مزرعه ای بهبود رفاه خانواده های کشاورز، از طریق به کارگیری روش های پژوهش مناسب از جمله ارزیابی سریع روستایی و ارزیابی مشارکتی روستایی، به منظور حل مشکلات سخت تر و پیچیده تر و تولید تکنولوژی مناسب، برای کشاورزان است