سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مظاهر زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

سیستم های اطلاعاتی مدیریت یک نظام بسیار گسترده و رایج کامپیوتری برای مدیریت اطلاعات است سیستم های اطلاعهات رمز و راز موفقیت های مدیریت استو یک نظام رسمی برای تامین اطلاعات به موقع و دقیق که ضرورت دارد برتصمیم گیری برنامه ریزی و اجرا عملیاتو کنترل اثربخش است این نظام شامل نظامهای متعددی استکه برای اداره کردن حمل جنبه های معینی از دنیای روز به روز پیچیده تر مدیریت که تکامل یافته است همچنین مدیریان سطوح مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند و ارزش سیستمهای اطلاعات دراین است که می تواند اطلاعات لازم را برای کسانی که به آنها احتیاج دارند آماده و تامین نماید مدیران رده عالی سازمان به اطلاعات کلی برای استفاده دربرنامه ریزی راهبردی سازمان نیازمندند و مدیران رده پایین یا سرپرستان واحدها به اطلاعات تفصیلی برای عملیاتی روزمره نیازمند هستند.