سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدجعفر هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنقر کرمانشاه
جهاندار اکبری –

چکیده:

رعایت حقوق شهروندی درنظام قضایی ایران که موضوع مورد بررسی این مقاله است ازسالهای اخیر مورد توجه دستگاه ها و نهادها یمختلف بویژه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی می باشد لذا دراین مقاله سعی شده ابعاد مختلف حمایت ازحقوق شهروندی از منظر نظارت قضایی مورد دقت قرارگیرد و با مراجعه با قوانین و مقررات و امعان نظر درکارکرد نهادهای نظارتی وابسته به قوه قضاییه به این مهم پرداخته می شود و نقاط قوت وضعف و شفافیت و اجمال و ابهام های موجود درکارکرد قوانین و نهادها مورد بررسی قرارگیرد قطعا با توجه به نوبودن مفاهیم موضوع حقوق شهروندی جامع و کامل بودن مقررات مربوط آن در ابتدای راه امری ایده آل گرایانه می باشد که انتظار می رود دربستر زمان و با توجه به اهتمام دستگاه های ذیربط مختلف به سر منزل مقصود برسد.