سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

سعید آصف زاده – دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شهرام توفیقی – دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
جهان آرا ممی خانی – مدرس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرعامل شرکت بهین پویان هوتن
علی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

سازان بدون وجود یک سیستم نظارتی موثردرتحقق ماموریت های خودموفق نبوده ونمی تواند ازمنابع خود به درستی استفاده کند از انجا که نظام سلامت دریک کشور رسالت نگهداشت و بازگرداندن سلامت آحاد جامعه را عهده دار می باشد از این رو همواره تضمین سلامت جوامع مرهون ارتقای کیفی و مدیریت صحیح عملکردها درحیطه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد هدف این مطالعه شناسایی وضعیت موجود نظارت برارایه خدمات بهداشتی درمانی و چالشهای آن ازمنظرمدیران سازمان بیمه مورد مطالعه درایران می باشد.