سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی زراع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان
مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

از نظر زیست محیطی خطوط لوله زیردریا از محلهای اساسی نگرانی است و این نگرانی به این دلیل است که دستگاه های تنظیم کننده سراسر دنیا در قبال خطر بالقوه نشت آلوده کننده در محیطهای دریایی کم توجهتر هستند این مسئله در حال افزایش است این نگرانی ها در ارتباط ویژه ای با تاسیسات خطوط لوله زیردریاست و توانایی کشف موقعیت نشت گاز یا نفت به آبهای پیرامونی از بیشترین اهمیت برخوردار است با طراحی کارآمد و دقیق ساختمان بازرسیهای منظم و نحوه عمل موثر می توان از نشت جلوگیری کرد سیستم پایش خطوط لوله باعث بوجود آمده اطلاعات لازم درجهتحفظ اطلاعات سیستم و جلوگیری از انحراف سیستم از حالت عادی خواهد شد. روشهای مختلفی برای جلوگیری از نشت وجود دارد و اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد تشخیص و مانیابی و کاهش حجم نفت ریخته شده کاهش پیدا خواهد کرد درحالت اضطراری طرحهای مقابله و میزان آموزش اپراتورها در میزان کاهش سریع، کنترل و تقلیل اثرات زیست محیطی آن نقش خواهد داشت. برای مواقعی که علایم کاملا واضحی از نشت مانند حبابهای بزرگ و جود نداشته باشد دو شیوه برای نشت یابی وجوددارد که عبارتنداز روش فلئورومتری و روشهای فراصوتی که دراین مقاله به این دو روش پرداخته شده است